• 21.6.2024 20.47

Kuhmon Ilmailukerho r.y.

Perustettu 1959

Kerhon vuosikokous 2013

helmi 27, 2013

Kokous pidetään 10.03.2013 klo 15.00 alkaen Kuhmossa
Sormulan teollisuusalueella Kuhmon Raskaskone Oy:n
toimistolla. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Sääntömääräiset asiat
• Kokouksen avaus
• Kokouksen laillisuus
• Työjärjestyksen tarkastus ja hyväksyntä
• Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
• 2 pöytäkirjan tarkistajaa, jotka toimivat myös
ääntenlaskijoina
• Toimintakertomus 2012
• Tilit ja toiminnantarkastajien lausunto
• Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
asianomaisille
• Tarkastetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2013
• Käsitellään tulo- ja menoarvio vuodelle 2013
• Päätetään liittymis-, jäsen- ja lentomaksut vuodelle
2013 sekä vahvistetaan budjetti

2. Sääntömuutokset
• Ote vanhoista säännöistä:
Näiden sääntöjen muuttamista tai kerhon purkamista koskevia
päätöksiä on, ollakseen pätevä , tehtävä kahdessa ( 2 ) vähintään
kahden viikon väliajoin pidettävissä kerhon kokouksissa. Päätös
tulee voimaan, jos molemmissa kokouksissa muuttamista tai purkamista on kannattanut vähintään 2/3 kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

3. Tiedotteita
• FlyIn -tilanne
• Kentän tilanne