• 21.6.2024 21.23

Kuhmon Ilmailukerho r.y.

Perustettu 1959

Ilmailukerho toivoo lentokentän kunnostuksen edistämistä

huhti 25, 2021

Kuhmon Ilmailukerho on lähettänyt 25.4.2021 oheisen tiedustelun ja toimenpidepyynnön Kuhmon lentokentän kunnostamisesta liikenne- ja viestintäministeriölle ja Kuhmon kaupungille.

Kuhmon lentokentän kunnostus ja päällystys

Kuhmon kaupunki on anonut kunnostustukea Kuhmon lentokentälle useita kertoja viime vuosina. Tarkat laskelmat perusteluineen on esitetty Kuhmo saavutettavuuden, matkailun mahdollisuuksien parantamisen, sähköisen lentämisen mahdollistamisen ja paikallisen lentotoiminnan edistämiseksi.

Tiedustelemme nyt kunnioittavasti, mihin toimenpiteisiin liikenne- ja viestintäministeriö ja Kuhmon kaupunki ovat asiassa ryhtyneet ja millaisia suunnitelmia ja aikatauluja lentokentän kunnostukselle on tiedossa?

Liitäntä Liikenne 12 -hankkeeseen

Kuhmon kaupunki on lausunut Liikenne 12 -hankkeessa asiasta näin: “Kuhmon kaupunki pitää hyvänä ja tarpeellisena suunnitelmaluonnoksessa olevaa kirjausta, jonka mukaan valtio pyrkii huolehtimaan kolmen tunnin saavutettavuustavoitteen toteutumisesta niillä alueilla, joilla tavoite ei täyty raideliikenteen keinoin. Valtio sitoutuu tarvittaessa turvaamaan lentoliikennettä erillisten päätösten mukaisesti.”

“Kuhmon kaupungilla on ollut jo pidempään halu kehittää pienlentokenttää palvelemaan alueen liikkumisen tarpeita. Haluamme olla mukana kehittämässä myös uuden teknologian mukaisia ja kestäviä liikkumisen ratkaisuja. Sähköisessä lentoliikenteessä on mielestämme potentiaali ja se palvelee erityisesti myös harvaan asuttujen alueiden saavutettavuutta.”

“On selvää, että myös harvaan asutulla alueella kehittyvät teollisuusalueet tarvitsevat nopeita yhteyksiä, tällainen on muun muassa Kuhmon kehittyvä puutuoteklusteri.”

Liikenne 12-hankkeen muistiossa 15.4. onkin todettu näin: “Lentoliikenteen kehityksen seuraamista koskevaa toimenpidettä on laajennettu niin, että se koskee Finavian lentoasemaverkoston lisäksi myös muita lentoasemia ja huomioidaan myös miehittämätön ilmailu ja pienilmailu.”

Kuhmon ilmailukerhon mielestä lausuma on erinomainen, tukee alueellista elvytystyötä ja sen toteutukseen kannattaa nyt panostaa.

Kuhmon lentokentän tilanne ja tarpeet

Tänä vuonna lunta on jälleen ollut runsaasti, ja lentokenttä on edelleen lumikerroksen alla. Lumen auraaminen on tällä hetkellä hankalaa, sillä kattavan lumikerroksen takia myös maaperä on märkä ja hyvin pehmeä. Lentokentän avaaminen toimintaan näyttää siirtyvän pitkälle kevääseen. Erityisesti suurempien (5-8-paikkaisten) lentokoneiden pääsy kentälle siirtyy kohti kesää.

Paikallinen matkailuyritys Wild Taiga avaa tilauslentoreitin Helsingin ja Kuhmon välille erityisesti karhunkatseluun. Tämä laajenee varmasti aikanaan myös muuhun matkailuun. Yritys tekee tätä nyt yhteistyössä Helsinki Citycopterin kanssa. Vaikka helikopterit pystyvät periaatteessa toimimaan pieniltä alueilta, on lentokenttä turvallisuuden ja huollon kannalta tärkeä.

Kajaanin säännöllisten reittilentojen tulevaisuus on epävarma. Mahdollisuus lentää suoraan Kuhmoon edullisemmin taksiluonteisesti myös lentokoneilla edellyttää suhteellisen pientä investointia Kuhmon lentokentän päällystämiseen, mikä mahdollistaa jatkokehityksen ja toiminnan suunnittelun aivan uudelta pohjalta. Tämä tukee myös vuonna 1959 perustetun ilmailukerhomme toimintaa ja toiminta-ajan ulottamista ympärivuotiseksi.

Toimenpidepyyntö

Pyydämmekin kohteliaimmin ministeriötä ja Kuhmon kaupunkia edistämään asiaa tässä tilanteessa, jossa jokainen ilon pilkahdus on tarpeen syrjäseuduillakin. Ilmailukerhomme on valmis osallistumaan hankkeeseen kaikin mahdollisin voimin.

Kuhmossa 25.04.2021

Kuhmon Ilmailukerho ry, info@kuik.fi

Kuhmon kaupungin lausunto liikenne 12 -hankkeessa: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=49760799-deb6-4e2d-8beb-93e59468d6b7

Wild Taiga aloittaa lentoyhteyden: https://wildtaiga.fi/uutiset/uutuus-lenna-helikopterilla-helsingista-suoraan-kuhmoon-karhunkatseluun/